Virtuaalimallit omasta takaa

Plaana on laajentanut osaamistaan suunnitteluhankkeiden havainnollistamisessa. Aiemmin ostopalveluna hankitut virtuaalimallit tehdään nykyisin oman henkilökunnan voimin. Työkaluna suunnitelmien virtuaalisessa mallintamisessa ja visualisoinnissa on Virtual Map -ohjelma. Virtuaalimallin avulla voidaan tehostaa kommunikointia suunnittelijan ja tilaajan kesken, parantaa suunnitteluratkaisuja sekä saavuttaa aika- ja kustannussäästöjä. Lisäksi maantien tai kadun virtuaalimalliin voidaan yhdistää muiden suunnittelualojen suunnitelmia ja todeta niiden yhteensopivuus.

Virtuaalimallia on mahdollista hyödyntää monin tavoin. Jo suunnittelun aikana voidaan kokouksissa tehdä virtuaalisia maastokäyntejä, Asiakkaille virtuaalimalli on havainnollisuutensa vuoksi käytännöllinen päätöksenteon apuväline. Mallin avulla hanketta voidaan esitellä havainnollisesti myös yleisölle. Katseluohjelman avulla loppukäyttäjä voi liikkua mallissa vapaasti tai vaihtoehtoisesti valmiiksi laadittuja kulkureittejä pitkin. Koska mallissa voi navigoida ilman erillisiä ohjelmahankintoja, kaikki halukkaat pääsevät tutustumaan virtuaaliseen suunnitelmaan.

Mallintamiskuva