Avainsana: liikennesuunnittelu

Plaana laatii toimenpideselvitystä valtatielle 9 välille Orivesi – Jyväskylä

Plaanassa laaditaan Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta toimenpideselvitystä valtatielle 9 välillä Orivesi  – Jyväskylä. Suunnittelujakson pituus on vajaat 104 kilometriä.


Valtatie 9 yhdistää Pirkanmaan ja Keski-Suomen suuret keskukset Tampereen ja Jyväskylän toisiinsa ja on Suomen merkittävimpiä poikittaisia tieyhteyksiä ulottuen aina Venäjän rajalle Niiralaan asti. Liikenne- ja viestintäministeriön pääväyläasetuksessa valtatien 9 väli Tampere-Jyväskylä on määritetty palvelutasoluokkaan I. Nykyisellään tie ei vastaa liikennemäärien eikä palvelutasoluokan edellyttämää tasoa.

Toimenpideselityksessä tarkastellaan valtatien 9 kehittämistarpeita, jotka muodostuvat vilkkaan liikenteen ja valtatien varren maankäytön edellyttämistä kehittämisratkaisuista sekä liikenneturvallisuuden parantamisen ja ympäristöhaittojen torjumiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Tavoitetilanteessa Korpilahti – Jyväskylä välinen tieosuus tulee olemaan kaksiajorataista ja keskikaiteellista tietä. Jämsä – Korpilahti väli on tavoitetilanteessa jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie. Orivesi – Jämsä välin tavoitetila ja kehittämisratkaisu tullaan määrittämään työn aikana. Tasoliittymiä tullaan poistamaan ja korvaamaan eritasoliittymillä.

Toimenpideselvityksen lisäksi Plaana tekee Korpilahden ja Muuramen kohdilla asemakaavoitusta palvelevaa aluevaraussuunnittelua, jossa määritellään toimenpideselvitystä tarkemmalla tasolla valtatien 9 kehittämisratkaisujen vaatimat tilantarpeet taajamarakenteessa.

Uusi Kiiminkipuiston koulu aloitti toimintansa

Kiiminkiin rakennettu uusi Kiiminkipuiston koulu aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa. Kiiminkipuiston koulu on kooltaan noin 8000 neliön uudisrakennus ja tarjoaa tilat noin 600 oppilaalle.

Plaana kuului kouluhankkeen suunnittelukilpailun voittaneeseen työryhmään ja toimi hankkeessa liikenne- ja pihasuunnittelijana ja vastasi saatto-, kevyen- ja huoltoliikenteen suunnittelusta, pihan tasauksen suunnittelusta, välitunti- ja sisääntulopihojen suunnittelusta sekä pelikentän suunnittelusta.

Hankkeen pääurakoitsijana toimi Oulun Rakennusteho Oy ja pääsuunnittelijana Uki Arkkitehdit Oy. Työn tilaajana on Oulun Tilapalvelut.

Kiiminkipuiston koulun pihasuunnitelma

Plaana mukana vuoden Ympäristörakenne 2020 –kilpailun voittaneen Hyväntoivonpuiston suunnitteluhankkeessa

Vuoden Ympäristörakenne 2020 –palkinto jaettiin 1.12.2020 pidetyssä verkkoseminaarissa. Hyväntoivonpuisto on Helsingin Jätkäsaaren sydämenä ja asukkaiden olohuoneena toimiva viheralue.

Plaana toimi hankkeessa VSU –maisema-arkkitehdit Oy:n alikonsulttina. Tehtäviin kuului pinnantasaus-, kunnallistekniikka- ja liikennesuunnittelu.

Palkintoraadin tuomaristo kiinnitti erityisesti huomiota alueen elävyyteen ja toiminnallisuuteen. Puistoon on istutettu paljon puita, joiden kasvun myötä alueesta tulee metsämäinen. Tila ja ympäröivät rakennukset muodostavat eheän kokonaisuuden ja Hyväntoivonpuistosta on jo nyt muodostunut toimiva kaupunginosan maamerkki ja sillä on vahva oma identiteetti.

Plaana mukana uuden Jokirannan koulun suunnittelussa

Oulun kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä päättänyt purkaa sisäilmaongelmaisen Kiimingin Jokirannan koulun ja rakentaa sen tilalle uuden. Tiedon virta -nimisen rakennuksen on suunnitellut Uki Arkkitehdit ja sen rakentaa oululainen Rakennusteho Oy. Plaana toimii hankkeessa liikenne- ja pihasuunnittelijana. Rakentaminen alkaa elokuussa 2019 ja koulun on määrä valmistua joulukuussa 2020.