Raskaan liikenteen palvelualuetarpeet Keski-Suomessa -artikkelijulkaisu

Keski-Suomen ELY-keskus julkaisi toukokuussa Plaanassa laaditun raskaan liikenteen palvelualuetarpeita koskevan selvityksen. Selvityksessä tarkastellaan raskaan liikenteen palvelualueita eri käyttötarpeiden näkökulmasta koko Keski-Suomen maakunnan alueella. Selvitys palvelee uusien palvelualueiden sijainnin suunnittelua ja laatutason määrittelyä sekä olemassa olevan maanteihin liittyvän palvelualueverkon kunnossapidon ja kehittämisen suunnittelua. Kesäkuun Tie ja Liikenne lehdessä on julkaistu selvityksen ydinkohtia esittelevä Hilkka Piipon artikkeli. Artikkeliin pääset tästä.

artikkeli1 artikkeli2