Poikkimaantien silta rakentuu -videolinkki

Oulun kaupungin ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut on julkaissut videolinkin Youtubessa Poikkimaantien rakentumisesta. Videolinkki on nähtävissä tästä.

Poikkimaantien ensimmäisen vaiheen urakkakokonaisuuden muodostavat katu- ja tiejärjestelyjen sekä siltojen rakentaminen Kajaanintien ja Vaalantien välisellä noin 1,5 kilometrin pituisella osuudella. Urakassa rakennetaan noin 260 metriä pitkä Oulujoen ylittävä Poikkimaantien silta, joka muodostaa katuyhteyden lisäksi kevyen liikenteen pääreitin Oulujoen ylitse. Urakassa rakennetaan lisäksi kuusi uutta alikulkusiltaa Poikkimaantien poikittaisia kevyen liikenteen yhteyksiä varten. Plaana toimii hankkeen rakennuttajakonsulttina.