Poikkimaantien rakentamisen kuulumisia

Plaana toimii rakennuttajakonsulttina Poikkimaantien rakennushankkeessa, jonka rakentaminen etenee aikataulussa maarakennustöiden osalta. Oulujoen ylittävä silta on jonkin verran suunniteltua aikataulua jäljessä johtuen lähinnä sillan perustamistapaan liittyvistä suunnitelmamuutoksista.

Liikenneväylien rakennekerrokset on suurelta osin tehty Vaalantien ja Kajaanintien väliseltä osuudelta. Poikkimaantien sillan kohdalle on rakennettu työsilta, jota käytetään apuna varsinaisen sillan rakentamisessa.

Poikkimaantien poikittaisten kevyen liikenteen väylien alikulkusiltojen betonivalut on tehty kesän aikana, mikä mahdollistaa Vaalantien sekä Kajaanintien varsien kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen osittaisia käyttöönottoja syksyn aikana. Lisäksi Poikkimaantien ja Vaalantien liittymäalueen rakennustyöt ovat käynnistymässä, minkä johdosta Vaalantien liikenne siirretään rakennetulle kiertotielle arviolta marraskuun aikana.

Poikkimaantie_tyosilta_pienennetty