Plaana suunnittelijaksi Martti – Sokli välin tiesuunnitelmaan

Plaana on valittu laatimaan Mt 9671 Martti – Sokli välin tiesuunnitelman Savukoskella. Tieyhteys on pituudeltaan 55 km. Se suunnitellaan siten, että tie kestää kasvavan malmiliikenteen aiheuttaman kuormituksen, liikkuminen tiellä on turvallista ja aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa muulle maankäytölle, asutukselle ja ympäristölle. Tavoitteena on myös parantaa alueen asukkaiden työ- ja asiointimatkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.