Plaana rakennuttajakonsulttina Poikkimaantien rakentamisessa

Plaana toimii rakennuttajakonsulttina Poikkimaantien rakennushankkeessa. Urakkakokonaisuuden muodostavat katu- ja tiejärjestelyjen sekä siltojen rakentaminen Kajaanintien ja Vaalantien välisellä noin 1,5 kilometrin pituisella osuudella. Urakassa rakennetaan noin 260 metriä pitkä Oulujoen ylittävä Poikkimaantien silta, joka muodostaa katuyhteyden lisäksi kevyen liikenteen pääreitin Oulujoen ylitse. Urakassa rakennetaan lisäksi kuusi uutta alikulkusiltaa Poikkimaantien poikittaisia kevyen liikenteen yhteyksiä varten.

Rakennusurakka alkaa maaliskuussa 2015. Rakennettavat väylät ja sillat valmistuvat syksyllä 2016 ja kohteen on tarkoitus olla valmis kesään 2017 mennessä.