Plaana mukana selvittämässä Vt6 Taavetti– Lappeenranta moottoriliikennetien hirvieläinongelmia

Plaana Oy on laatimassa Valtatie 6 Taavetti –Lappeenranta hirvieläinongelmiin liittyvää selvitystä Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen toimeksiannosta. Plaana Oy:n suunnitteluryhmässä on alikonsulttina myös hirvieläinasiantuntija. Selvityksen tavoitteena on parantaa tieosuuden liikenneverkon liikenneturvallisuutta ja vähentää alueella koettuja hirvieläinongelmia. Työ on käynnistynyt keväällä 2019 ja se valmistuu lokakuussa 2019.

Keskikaiteellinen 4-kaistainen riista-aidalla varustettu moottoriliikennetieosuus on avattu liikenteelle 11/2017. Tieosuuden pituus on 28 km. Moottoriliikennetie sijoittuu koko matkaltaan hirvieläinten kulkureiteille ja riista-aidat ovat katkaisseet hirvien luontaiset etelä-pohjoissuuntaiset kulkureitit.

Työn alussa (vaihe 1) on selvitetty, miten hirvieläinten kulkureitit ovat muuttuneet ja mitä liikenneturvallisuusongelmia tieosuuden liikenneverkolla on. Toukokuussa on mm. pidetty Luumäellä keskustelutilaisuus ja työpaja Suomen riistakeskuksen Kaakkois-Suomen edustajan, riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajien, riistahoitoyhdistysten alueilla toimivien suurriistavirka-apuhenkilöiden (SRVA) sekä viiden valtatien varren metsästysseuran hirvimiesten kanssa (1 – 2 hlöä/seura). Tilaisuuden avulla haluttiin selvittää paikallisten asiantuntijoiden näkemykset ongelmien laajuudesta, ongelmakohteista ja mahdollisista parannusesityksistä. Suunnitteluryhmän edustajat ovat käyneet läpi maastossa Luumäen työpajassa esille tulleet ongelmakohdat.

Palautteet ja maastokäynnin tulokset on koottu yhteen ja niitä käytetään toimenpidesuunnittelun pohjana. Toimenpidesuunnitteluvaiheessa (vaihe 2) selvitetään, miten tieosuuden nykyisiä rakenteellisia ratkaisuja voidaan parantaa ja millä muilla toimenpiteillä hirvieläinten liikkumisreitteihin voitaisiin vaikuttaa haluttuun suuntaan siten, että suunnittelualueen liikenneverkon turvallisuus paranee ja hirvieläinongelmat vähenevät.

Myös alueen media on kiinnostunut selvityksestä ja mm. Kaakkois-Suomen YLE on haastatellut suunnittelijoita maastossa paikan päällä.

https://yle.fi/uutiset/3-10782342