Plaana mukana kolmella esitelmällä Maankäyttö ja Liikenne 2015 tapahtumassa lokakuussa

Vuoden 2015 Liikenne ja maankäyttö seminaari järjestetään Helsingissä kuntatalolla 7.-8.10. Päivien ohjelma sisältää sekä kaikille yhteiset osuudet että useita eri teemojen rinnakkaissessioita. Plaana osallistuu seminaariin kolmella esitelmällä:

Tuovatko viihtyisä ympäristö ja toimivat liikenneratkaisut ihmiset ja palvelut takaisin keskustaan -Case Kuusamo

Leena Pehkonen ja Jorma Hämäläinen esittelevät Kuusamon keskustan kehittämissuunnitelmaa, jossa on tutkittu, miten liikenneväylien ja ympäristön kehittämisellä voidaan palauttaa vanhan keskustan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä. Tavoitteena on ollut tuoda Kuusamon keskustaan elämyksellisyyttä, jolla myös matkailijat saadaan kiinnostumaan keskusta-alueesta ja sen palveluista. Lisäksi suunnitteluratkaisut toteuttavat asemakaavan tavoitetta aukion rakentamisesta ydinkeskustan alueelle.

Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia- Case Oulun Kaukovainio

Hilkka Piippo Plaanasta ja Antti Määttä Oulun kaupungilta valmistelevat esityksen 1960 -luvulla asemakaavoitetun ja rakennetun Kaukovainion kaupunginosan kehittämishankkeesta. Vuonna 2010 aloitetussa Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnittelussa oli maankäytön osalta tavoitteena pohtia olemassa olevan asuinalueen kehittämisen menettelytapoja, palvelukeskuksen parantamista ja muuta täydennysrakentamista sekä tutkia joukkoliikennekaupungin toteuttamista lähiökehällä. Tavoitteena oli myös, että asukkaat osallistuvat tavoitteiden määrittelyyn sekä suunnittelevat omaa aluettaan. Liikenneverkon kehittämisen ja parantamisen osalta tavoitteena oli, että esitetyt ratkaisut tukevat jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuksien kasvua.

Asukaspysäköinnin vaihtoehtoja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa

Jorma Hämäläisen ja Hanna Kauralan esitelmä pohjautuu Hannan valmisteilla olevaan diplomityöhön, joka käsittelee asukaspysäköintiin vaikuttavia tekijöitä ja sen järjestämisen erilaisia vaihtoehtoja. Asukaspysäköinnin järjestäminen on monen kaupungin keskustassa haaste. Keskustoissa asuntorakentaminen voi olla ajalta, jolloin auton omistaminen on ollut nykyistä harvinaisempaa. Rekisteröityjen henkilöautojen määrä kasvaa vuosittain, vaikka kasvuvauhti on hidastunut. Väestön keskittyminen suuriin kaupunkikeskittymiin luo paineita kaupunkirakenteen tiivistymiselle.