Plaana aktiivisesti mukana maankäytön kehittämisessä Karjasillan länsilaidalla

Karjasillan länsilaidalla tapahtuu maankäytön kehittämisen osalta paljon lähivuosina. Karjasillan ja Höyhtyän alue täydentyy mm. Haasiokadun ja Höyhtyänpuiston täydennysrakentamiskohteilla. Uudisrakentamista suunnitellaan Lekatielle, vanhan Kalevan talon kohdalle sekä Sisustajantorin pysäköintialueille Leevi Madetojan kadun varrelle. Lisäksi vanhaa selvaakitalokantaa uudistetaan Höyhtyällä.

Plaana on ollut aktiivisesti mukana Karjasillan länsiosan hankkeissa toimimalla kaavamuutosvaiheessa liikenteen- ja ympäristön asiantuntijatehtävissä, laatimalla maankäytön perusselvityksiä sekä liikenne- ja ympäristösuunnitelmia.

Entisen kauppapuutarhan paikalle sijoittuva Haasiokatu 8 täydentää Karjasillan vanhaa asuinaluetta. Rakentaja Lemminkäinen.

Entisen kauppapuutarhan paikalle sijoittuva Haasiokatu 8 täydentää Karjasillan vanhaa asuinaluetta.
Rakentaja Lemminkäinen.