Väyläsuunnittelu

  • tie- ja katuhankkeiden esi- ja yleissuunnitelmat
  • tie-, katu- ja rakennussuunnitelmat
  • terminaalit, pysäköintialueet

Väyläsuunnittelu kuuluu toimistomme perusosaamiseen.
Suunnittelukohteitamme ovat moottoritiet yhtä lailla kuin kevyen liikenteen väylät ja yksittäiset liittymät.
Pääasialliset tilaajamme ovat valtion ja kuntien viranomaiset sekä urakoitsijat.