Tutkimus ja kehittäminen

Osallistumme erilaisten toimeksiantojen puitteissa väylärakentamisen, ympäristörakentamisen ja projektinhallinnan tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä myös poikkitieteellisiin tutkimushankkeisiin.

T&K-työ pitää meidät kehityksen kärjessä ja tukee varsinaista suunnitteluosaamistamme.

Laajemmassa mielessä haluamme olla vaikuttamassa siihen, että saadut tutkimustulokset ja kehittämishankkeet luovat pohjaa koko yhteiskunnan kehitykselle.