Maisema- ja ympäristösuunnittelu

  • kaupunki- ja liikenneympäristöt
  • puistot, leikkikentät ja viheralueet
  • ympäristöselvitykset ja inventoinnit
  • maiseman hoito- ja kehittämissuunnitelmat
  • viheralueiden hoidon ja rakentamisen valvonta

Maisema- ja ympäristösuunnittelun osa-alueella tarjoamme asiantuntemusta väyläympäristöjen suunnitteluun, puistosuunnitelmien laatimiseen ja muuhun kaupunkiympäristön suunnitteluun, perinteiseen vihersuunnitteluun sekä viheralueiden hoidon suunnitteluun ja rakentamisen valvontaan.