Liikennesuunnittelu

  • liikennepolitiikka ja strategiset selvitykset
  • liikennejärjestelmä
  • liikenneturvallisuus
  • ajoneuvoliikenne
  • kevyt liikenne
  • esteettömyys
  • pysäköinti
  • liikenteen ohjaus ja viitoitus

Liikennesuunnitteluosaamisemme kattaa kaikkien liikennemuotojen suunnittelun. Keskeinen tavoite kaikessa suunnittelutyössämme on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä se, että Plaana Oy on omalta osaltaan vaikuttamassa myös liikennealan yleiseen kehitykseen.