Aluesuunnittelu

  • liikenteen yleissuunnittelu
  • liikennetekninen suunnittelu
  • virkistysreitit ja urheilualueet
  • väyläympäristöjen yleissuunnittelu
  • kaupunki- ja taajamaympäristön suunnitelmat

Aluesuunnittelu on osa maankäytön suunnittelua ja vaatii monialaista osaamista. Meillä on vankka kokemus kaavoitukseen liittyvästä liikennesuunnittelusta ja osaamisemme kattaa myös virkistysreittien ja urheilualueiden suunnittelun. Kaupunki- ja taajamaympäristösuunnitelmia laadimme yleissuunnitelmatasosta yksityiskohtaisiin rakentamissuunnitelmiin asti.

Teemme aluesuunnittelua yhteistyössä kaavoitusarkkitehtien kanssa. Tarvittaessa hankimme yhteistyöverkostomme kautta erityisosaamista esim. kunnallisteknisten suunnitelmien laatimiseen.