Plaana är samhällsplanering och landskaps- och miljöplanering byrå och del av riksomfattande planerings och konsulterings företag AINS Group

Vi erbjuder tjänster inom trafik- och vägplanering, miljö- och landskapsplanering, projektmanagement och koordinering samt forskning & utveckling.

Vår personal består av 34 kunniga, professionella medarbetare.

Trafikplanering

 • trafikpolitik och strategiska utredningar
 • trafiksystem/trafiknätssystem
 • trafiksäkerhet
 • fordonstrafik
 • lätt trafik
 • tillgänglighet
 • parkering
 • trafikreglering och vägvisning

Områdesplanering

 • utredningsplanering av trafik
 • trafikteknisk planering
 • rekreationsstråk och idrottsområden
 • utredningsplanering av trafikmiljöer
 • planer för stads- och tätortsmiljöer

Vägplanering

 • preliminär- och utredningsplanering av vägar och gator
 • väg- och gatuplanering
 • konstruktionsplanering av vägar och gator
 • planering av terminaler och parkeringsområden

Landskaps- och miljöplanering

 • stads- och trafikmiljöer
 • parker, lekparker och rekreationsområden
 • miljöutredningar och inventeringar
 • skötsel- och utvecklingsplaner för landskap
 • övervakning vid anläggning och underhåll av grönområden

Projektmanagement

 • beredning av väg- och gatudrift- och underhållprojekt
 • beredning av infrabyggprojekt
 • beredning av planeringsuppdrag
 • projektledning
 • koordinering
 • lokal övervakning av infraprojekt

Forskning & utveckling

 • Vi tar del av varierande forsknings- och utvecklingsprojekt i trafikfrågor

Plaana AB erbjuder förstklassiga tjänster och produkter.

Vi strävar efter att nå lösningar som är etiskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

Vårt kvalitetssystem är godkänt av RAKLI-SKOL-ATL.

Våra kontor finns i Uleåborg:

Plaana AB
Postadress:   Tyrnäväntie 12,  90400 Oulu
Gatuadress:  Tyrnävänperä 6, 90400 Oulu

tel.  +358 207 999 740
fax  +358 207 999 749