Ohjetöitä Plaanassa

Plaanassa on tehty ja tehdään ohjetöitä Väylän toimeksiannosta. Viime vuoden lopulla julkaistiin uusittu ohje maantien varressa tapahtuvasta puun varastoinnista ja puun käsittelystä maantiellä. Ohjeen laatimiseen osallistuivat Väylän asiantuntijoiden ohella ELY-keskusten aluevastaavat, maanteiden hoitourakoitsijat sekä lukuisa joukko sidosryhmien edustajia. Ohjetyön ohjausryhmässä oli mm. metsäyhtiöiden, MTK:n ja kuljetusalan edustus. Viranomaispalveluista vastaavia tienpitäjän edustajia perehdytettiin uuteen ohjeeseen viidessä tilaisuudessa eri puolilla Suomea marraskuussa 2019. Myös puun korjaamisesta ja kuljetuksista vastaavat tahot ovat aloittaneet omat koulutuksensa tämän vuoden puolella. Myös metsänomistajien etujärjestöjen toivotaan aktivoituvan koulutusasiassa.

Toinen käynnissä oleva ohjetyö on Tiekaiteiden suunnittelu -ohjeen ajantasaistaminen ja uudistaminen. Ohjetta uudistetaan mm. muuttamalla asioiden esitysjärjestys loogisemmaksi. Vanhentuneita osia poistetaan, ohjetekstejä täydennetään ja selventäviä kuvia lisätään. Toimeksiantoon liittyy myös osallistuminen InfraRYLn tiekaiteita koskevien lukujen päivittämiseen sekä kaideohjeen ja InfraRYLn keskinäinen yhteensovittaminen. Uusi ohje valmistuu vuoden 2020 aikana.