Kevyen liikenteen rantareitin yleissuunnittelu välillä Oulun keskusta – Virpiniemi

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt kevyen liikenteen väylän yleissuunnitelman laatimisen välille Oulun keskusta – Virpiniemi.  Kevyen liikenteen väylä toimii meren rannan suuntaisena pyöräily- ja virkistysreittinä ja se perustuu yleiskaavassa esitettyyn linjaukseen.  Reitin kokonaispituus on noin 20 km, josta rakennettua väylää on 12 km. Yleissuunnitelma toimii perustana erikseen tehtäville asemakaavoille sekä katu- ja rakennussuunnitelmille.

Plaana Oy toimii hankkeessa yleissuunnitelman laatijana. Suunnittelutyö on aloitettu syyskuussa ja yleissuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2019.