Joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma Kaakkois-Suomeen

Plaana on yhdessä alikonsulttinaan toimineen WayStep Oy kanssa päivittänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman. Suunnitelma on laadittu vuosille 2020–2024 ihmisten liikkumistarpeita, uutta lainsäädäntöä ja rahoituskehystä vastaavaksi. Työhön sisältyy yhdessä kuntien kanssa laadittu ehdotus uudesta joukkoliikenteen rahoitusmallista. Työn aikana kuultiin alueen asukkaiden ja kuntien sekä liikenteenharjoittajien näkemyksiä.

Työn tavoitteeksi asetettiin, että päivitetty suunnitelma joukkoliikenteen palvelutasosta olisi realistinen ja toteuttamiskelpoinen. Suunnitelma mahdollistaa alueen kuntien ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen varautumisen suunnitelmassa määritetyn palvelutason mukaiseen liikenteen rahoitukseen. Tämä edellytti kustannusvaikutusten arviointia ja sitä, että tarvittavat muutokset liikennetarjontaan, ts. toisaalta palvelutasopuutteet ja toisaalta mahdollisuudet karsia tarjontaa tunnistettiin ja että rahoituksen jakoperiaatteista päästiin sopimukseen.