InfraBIM -koulutus

Toivo Kämäräinen ja Rauli Hämäläinen päättivät infra-alan BIM -oppisopimuskoulutuksen tammikuussa. Koulutus toteutettiin Oulun yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä ja oli laajuudeltaan 30 opintopistettä.

InfraBIM lyhenne tulee englannin kielisistä sanoista Infra Built Environment Information Model. InfraBIM -tietomalli perustuu kansainvälisiin paikkatieto- ja tuotemallistandardeihin sekä kotimaiseen vakionimikkeistöön. Tietomallintamisen tavoitteena on, että infrarakenteiden suunnittelutieto kulkee infrahankkeen eri vaiheiden läpi rakenteen alustavasta suunnittelusta valmiin rakenteen ylläpitoon asti helposti ja nopeasti ilman hävikkiä. Jatkossa infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon prosessit tukeutuvat yhä useammin tuotemallistandardiin ja tilaajien hankintamenettelyt edellyttävät tuotemalliteknologian käyttöä. Tämä edellyttää palveluntuottajilta valmiutta ottaa tietoa yhteiskäyttöisistä tuotemalleista ja tuottaa niihin tietoa.

InfraBIM -koulutukseen sisältyneen lopputyön Rauli teki aiheesta ”Toimintaohje Plaana Oy:n tietomallipohjaiseen suunnitteluun” ja Topi aiheesta ”Yhteinen tietomalli suunnittelijalla ja rakentajalla, koehanke Seinäjoen itäinen ohikulkutie”. Topin työ palkittiin Oulun opiskelijaryhmän parhaana työnä.