Diplomitöitä Plaanassa

Hanna Kaurala ja Riina Isola ovat valmistuneet lokakuussa Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan diplomi-insinööri tutkinto-ohjelmasta. Hanna teki diplomityönsä aiheesta: ”Asukaspysäköinnin kehittäminen Oulun kaupungissa” ja Riina aiheesta:”Tienpidon kehittäminen alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta”. Hannan diplomityössä toimenksiantajana toimi Oulun kaupunki. Työssä tutkittiin asukaspysäköintiin vaikuttavia tekijöitä ja erilaisia pysäköinnin järjestämisen vaihtoehtoja. Riinan diplomityö on tehty Lapin ELY -keskuksen toimeksiannosta. Työssä käsiteltiin Lapin ELY-keskuksen tienpidon rahoituksen ja toteutuksen nykytilannetta sekä rahoituksen kohdentamisen vaihtoehtoja.

Hanna Kaurala on työskennellyt liikennesuunnittelijana Plaanassa vuodesta 2007 lähtien. Riina Isola on aloittanut Plaanassa diplomityöntekijänä toukokuussa 2015 ja jatkaa valmistumisensa jälkeen liikennesuunnittelijan tehtävissä.