Kategoria: Yleinen

Plaana rakennuttaa Pudasjärvellä

Plaana Oy:llä on käynnistynyt kaksi rakennuttamishanketta Pudasjärven keskustassa. Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen urakassa korjataan valtatien 20 Iijoen silta ja parannetaan valtatien liikennejärjestelyjä välillä Varsitie-Poropudas. Rakentaminen on alkanut toukokuussa 2015 ja kestää vuoden valmistuen arviolta heinäkuussa 2016. Toisessa urakassa rakennetaan katuja ja kevyen liikenteen väyliä uuden hirsikoulun lähialueella Pudasjärven kaupungille. Koulukeskuksen katujärjestelyjen rakennusurakka on kaksivuotinen.

Henkilöstöuutisia

Hortonomi Leena Pehkonen valmistui maaliskuussa Oulun ammattikorkeakoulusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) Maaseudun kehittämisen koulutusohjelmasta. Leena teki lopputyön aiheesta ”Green Factor -työkalun kehittäminen vanhoille, täydennysrakennettaville asuinalueille -Case Kaukovainio”.  Leena Pehkonen on työskennellyt ympäristösuunnittelijana ja valvontatehtävissä Plaanassa alkuvuodesta 2009 lähtien. Hänet nimitettiin projektipäälliköksi maaliskuun 2015 alussa.

Anton Matinmikko aloitti toukokuussa valvojan tehtävissä Plaanassa. Anton on valmistunut insinööriksi Oulun ammattikorkeakoulusta kuluvana keväänä. Opinnäytetyönsä hän teki Plaana Oy:ssä. Opiskeluaikanaan Anton Matinmikko on työskennellyt maanrakennustyöntekijänä sekä työnjohtajana piha- ja pysäköintialueiden rakennusurakoissa.

Plaana rakennuttajakonsulttina Poikkimaantien rakentamisessa

Plaana toimii rakennuttajakonsulttina Poikkimaantien rakennushankkeessa. Urakkakokonaisuuden muodostavat katu- ja tiejärjestelyjen sekä siltojen rakentaminen Kajaanintien ja Vaalantien välisellä noin 1,5 kilometrin pituisella osuudella. Urakassa rakennetaan noin 260 metriä pitkä Oulujoen ylittävä Poikkimaantien silta, joka muodostaa katuyhteyden lisäksi kevyen liikenteen pääreitin Oulujoen ylitse. Urakassa rakennetaan lisäksi kuusi uutta alikulkusiltaa Poikkimaantien poikittaisia kevyen liikenteen yhteyksiä varten.

Rakennusurakka alkaa maaliskuussa 2015. Rakennettavat väylät ja sillat valmistuvat syksyllä 2016 ja kohteen on tarkoitus olla valmis kesään 2017 mennessä.

InfraBIM -koulutus

Toivo Kämäräinen ja Rauli Hämäläinen päättivät infra-alan BIM -oppisopimuskoulutuksen tammikuussa. Koulutus toteutettiin Oulun yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä ja oli laajuudeltaan 30 opintopistettä.

InfraBIM lyhenne tulee englannin kielisistä sanoista Infra Built Environment Information Model. InfraBIM -tietomalli perustuu kansainvälisiin paikkatieto- ja tuotemallistandardeihin sekä kotimaiseen vakionimikkeistöön. Tietomallintamisen tavoitteena on, että infrarakenteiden suunnittelutieto kulkee infrahankkeen eri vaiheiden läpi rakenteen alustavasta suunnittelusta valmiin rakenteen ylläpitoon asti helposti ja nopeasti ilman hävikkiä. Jatkossa infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon prosessit tukeutuvat yhä useammin tuotemallistandardiin ja tilaajien hankintamenettelyt edellyttävät tuotemalliteknologian käyttöä. Tämä edellyttää palveluntuottajilta valmiutta ottaa tietoa yhteiskäyttöisistä tuotemalleista ja tuottaa niihin tietoa.

InfraBIM -koulutukseen sisältyneen lopputyön Rauli teki aiheesta ”Toimintaohje Plaana Oy:n tietomallipohjaiseen suunnitteluun” ja Topi aiheesta ”Yhteinen tietomalli suunnittelijalla ja rakentajalla, koehanke Seinäjoen itäinen ohikulkutie”. Topin työ palkittiin Oulun opiskelijaryhmän parhaana työnä.