Kategoria: Yleinen

Plaana osaksi A-Insinöörit -konsernia

A-Insinöörit ostaa yhdyskuntasuunnitteluun erikoistuneen Plaana Oy:n osakekannan. Yhdistymällä merkittävän pohjoissuomalaisen osaajan kanssa A-insinöörit vahvistaa voimaansa valtakunnallisena infrasuunnittelun kumppanina.

Liikenne-, alue-, väylä- ja ympäristösuunnittelijana tunnettu yhdyskuntasuunnittelutoimisto Plaana liittyy yrityskaupalla osaksi A-Insinöörejä. Oululainen 30 asiantuntijan yritys on alallaan merkittävä toimija Pohjois-Suomessa ja mukana suunnittelijana mm. Hailuoto kiinteä yhteys -allianssissa.

Yhdistymisen myötä A-Insinöörien palveluketju levenee Pohjois-Suomessa talonrakentamisen suunnittelu- ja konsulttipalveluista kattamaan myös infrasuunnittelun.

– Vahvistamme voimaamme valtakunnallisena infrasuunnittelijana. Suomen kaupunkirakenteen ja liikenteen kehittämisessä tarvitaan kipeästi osaavia ja kykeneviä yhdyskuntasuunnittelijoita. Yhdessä Plaanan kanssa muodostamme vahvan asiantuntijakumppanin, joka pystyy palvelemaan asiakkaita koko Suomessa, myös suurissa ja merkittävissä infrahankkeissa, toimialajohtaja Vesa Järvinen sanoo.

Vuonna 2001 perustetun Plaanan osaaminen, asiakkuudet ja markkina-alue täydentää A-Insinöörien nykyisiä alue-, liikenne-, tie-, katu- ja ympäristösuunnittelun palveluja.

– Osana A-Insinöörejä hartiamme levenevät ja lisäämme vakuuttavuuttamme ja vetovoimaamme paitsi suunnittelukumppanina myös työnantajana. Ketterä toimintatapa on meille jatkossakin tärkeä asia ja kilpailuvaltti, Plaanan hallituksen puheenjohtaja Päivi Annamaa sanoo.

A-Insinöörien toimialajohtaja Vesa Järvinen ja Plaanan hallituksen puheenjohtaja, tuleva Oulun yksikönjohtaja Päivi Annamaa. Kuva: Kai Tirkkonen

Plaanan suunnitteluprojekteihin kuuluvat mm. Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi STk-urakka, Martti-Sokli-maantien parantamisen tiesuunnittelu, Vaakunakylän asuntomessualueen katujen ja ympäristön rakennussuunnittelu Oulussa sekä Kehä III:n suunnittelutöitä.

Yrityskaupan myötä Plaanasta tulee A-Insinöörien yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun toimialan uusi Oulun alueyksikkö, jota johtaa yksikönjohtajana Päivi Annamaa. Kaikki asiantuntijat jatkavat A-Insinööreissä vanhoina työntekijöinä, ja myös entiset omistajat jatkavat mukana toiminnassa. A-Insinöörit -konsernin palveluksessa on yhdistymisen jälkeen lähes 200 yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelijaa.

Yrityskaupasta sovittiin 12.5.2022 ja se tulee voimaan 1.6.2022. Fuusio A-Insinöörien toimialayhtiö A-Insinöörit Civil Oy:hyn on tarkoitus toteuttaa keväällä 2023, jolloin Plaanan nimi vaihtuu A-Insinööreiksi. Plaanan yritysoston myötä A-Insinööreistä tulee välillisesti myös silta- ja vesirakenteiden suunnitteluun erikoistuneen Insinööritoimisto Ponvia Oy:n enemmistöomistaja.

Lisätietoja:
Vesa Järvinen, toimialajohtaja, yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun toimiala, A-Insinöörit
puh. 040 652 9898
vesa.jarvinen@ains.fi

Päivi Annamaa, hallituksen puheenjohtaja, Plaana – 1.6.2022 alkaen yksikönjohtaja,
A-Insinöörit
puh. 040 827 8608
päivi.annamaa@plaana.fi

Plaana suunnittelijaksi Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeeseen

Väylävirasto on tehnyt hankintapäätöksen Hailuodon kiinteän yhteyden allianssikumppanista 11.3.2022. Kumppaniksi valitun Hailuodon GAP -ryhmittymän muodostavat rakentajaosapuolena toimiva GRK Infra Oyj ja suunnittelijaosapuolena toimivat Plaana Oy:n lisäksi Insinööritoimisto Ponvia Oy ja AFRY Finland Oy.

Hailuotoon rakennetaan kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulee korvaamaan nykyisen lauttayhteyden. Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 kilometriä, joka sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun noin 750 metriä pitkät sillat. Hankkeen kustannusarvio on 96 miljoonaa euroa.

— Erittäin hienoa tulla valituksi oululaisena toimijana mukaan paikallisesti ja valtakunnallisesti merkittävään hankkeeseen, jota viedään eteenpäin yhdessä kumppanien kanssa. Plaana Oy on ollut hankkeen aikaisemmassa vaiheessa mukana jo vuosina 2016–2018 tiesuunnitelman laadinnan tilaajatehtävissä, sanoo hallituksen puheenjohtaja Päivi Annamaa Plaana Oy:stä.

Hanke käynnistyy kehitysvaiheella sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen arviolta maaliskuun lopulla. Kehitysvaiheessa laaditaan rakentamissuunnitelma ja valmistellaan hankkeen toteutusta. Väylävirasto tekee kehitysvaiheen päätteeksi erillisen päätöksen hankkeen toteutusvaiheesta. Toteutusvaiheeseen, eli varsinaisiin rakennustöihin, voidaan siirtyä, kun hanketta koskeva vesilupapäätös on saanut lainvoiman.

Jos kaikki etenee suunnitellusti ja vesilupapäätös tulee lainvoimaiseksi, voidaan valmistelevia töitä aloittaa loppuvuodesta 2022. Varsinaiset kiinteän yhteyden rakentamistyöt voidaan käynnistää aikaisintaan keväällä 2023. Rakentaminen kestää arviolta kolme rakentamiskautta, jolloin tieyhteys voisi valmistua aikaisimmillaan loppuvuodesta 2025.

Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa hankkeen eri osapuolet eli tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsija muodostavat yhteisen projektiorganisaation. Allianssissa kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken. Myös riskit ja hyödyt jaetaan kaikkien osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa.

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Päivi Annamaa, Plaana Oy, puh. 040 8278 608, paivi.annamaa@plaana.fi

HAEMME SUUNNITTELIJOITA JA PROJEKTIPÄÄLLIKÖITÄ PLAANAAN

Plaana Oy on hyvämaineinen yhdyskunta-alan suunnittelutoimisto, jolla on taitorakenteisiin erikoistunut tytäryhtiö Ponvia Oy. Meitä on 45 alan ammattilaista. Toimimme koko Suomen alueella. Meillä on kilpailukyiset työsuhde-edut ja tutkitusti mukavat työkaverit.

Haemme suunnittelijoita ja projektipäälliköitä Plaanaan työskentelemään toimistossamme Oulussa. Myös muu sijaintipaikka on mahdollinen.

SUUNNITTELIJAA MAISEMASUUNNITTELUN TEHTÄVIIN

Monipuolisiin ja mielenkiintoisiin tehtäviisi suunnittelijana sisältyy puistojen, leikkipuistojen, liikunta-alueiden sekä tie- ja katuympäristöjen suunnittelua. Lisäksi laadimme maisemaselvityksiä rakennetussa ja luonnonympäristössä. Sinulla on hortonomin (AMK) tai maisema-arkkitehdin koulutus. Osaat käyttää AutoCad -ohjelmistoa sekä Microsoft Office -ohjelmia. Havainnollistamisen osaaminen katsotaan eduksi.

LIIKENNE- JA ALUESUUNNITTELUN SUUNNITTELIJAA / PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ 

Sinulla on tie- ja liikennetekniikan koulutus (dipl.ins., ins. AMK., ins.) ja olet jo toiminut liikenne- ja aluesuunnittelun / esi- ja yleissuunnittelun tehtävissä. Tehtäväkuvasi määritellään kiinnostuksesi ja osaamisesi perusteella.

TIE- JA KATUSUUNNITTELIJOITA / PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

Sinulla on infra-alan koulutus (dipl.ins., ins. AMK., ins.) ja kokemusta tie- ja katusuunnittelusta. Työ on itsenäistä ja vaatii aktiivisuutta, vastuuntuntoista otetta sekä yhteistyötaitoa. Projektipäälliköltä odotamme aiempaa kokemusta tie- ja katusuunnittelun projektipäällikön tehtävistä.

Lisätietoja antaa Päivi Annamaa p. 040 8278 608. Lisäksi tie- ja katusuunnittelun tehtävistä Keijo Körkkö p. 040 8656 676 ja maisemasuunnittelun tehtävistä Kirsi Pääkkö p. 040 8271 618. Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään sähköpostilla osoitteeseen plaana@plaana.fi   25.2.2022 mennessä.

Plaana Oy 20 vuotta

Juhlistimme Plaana Oy:n 20-vuotista taivalta kakkukahveilla ja historiikilla.

Marko 10 vuotta Plaanassa

Markon 10 työvuotta Plaanassa juhlistettiin kakkukahveilla. Markoa muistettiin lahjalla, kukkakimpulla sekä vapaapäivillä.

Palvelemme myös kesällä

Mikäli et saa yhteyttä tavoittelemaasi henkilöön,
soita puhelinkeskukseemme p. 020 7 999 740

Plaana yksi laadukkaimmin toimivista alan yrityksistä Suomessa

Plaana Oy:n vuosittainen ulkoinen auditointi oli kesäkuussa. Auditoijan mukaan Plaanan toiminta on kokonaisuudessaan erittäin laadukasta ja tasalaatuista ja Plaana on yksi laadukkaimmin toimivista alan yrityksistä Suomessa. Laatutyöskentelymme on jatkuvaa, pidämme laatuasiakirjat ajantasaisina ja toimintamme mukaisina. Plaanalla on RALA-sertifiointi ja vuonna 2020 hankittu RALA-pätevyys.

Väyläviraston suunnitteluohjeiden päivitystyö käynnissä

Plaanassa on ollut vuoden 2019 alusta lähtien käynnissä Väyläviraston Tiekaiteiden suunnittelu -ohjeen päivitys. Suunnitteluohjetta käytetään, kun suunnitellaan tiekaiteita maanteiden varsiin. Ohjetta voidaan käyttää myös laatuvaatimuksena urakassa, johon sisältyy suunnittelu. Kaideohjeen päivitystyön jatkona käynnistyi myös Tien poikkileikkauksen suunnittelu -ohjeen päivitys. Tien poikkileikkauksen suunnitteluohjetta noudatetaan suunniteltaessa uuden tai parannettavan tien poikkileikkausta tai reunaympäristön muotoilua ja arvioitaessa kaiteen tarpeellisuutta.

Näiden lisäksi on tehty toimikuntatyötä uudistuviin InfraRYLin tiekaidelukuihin 32111 Teräskaiteet ja 32112 Betonikaiteet. Päivitystöiden tilaajana toimii Väylävirasto. 

Kaideohjeen päivitystyö valmistuu keväällä 2021, minkä jälkeen ohje on lähdössä EU-notifiointiin. Tien poikkileikkauksen suunnittelu -ohjeen päivitystyö jatkuu edelleen.

Åströminpuiston suunnitelmat valmistuvat

Hupisaarten puiston kupeessa sijaitsevan Åströminpuiston sekä siihen liittyvän Mannenkadun kunnostussuunnitelmat valmistuivat.

Åströminpuisto on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde ja puiston alueella tiedetäänkin sijainneen prunni- eli kaivohuone. Puiston kunnostamisen tavoitteena oli uudistaa puiston kasvillisuutta ja pintamateriaaleja, kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. Puistoon suunniteltiin lisäksi mm. pieni hedelmätarha ja hulevesiaihe, joka viivyttää puiston kohdalta Lasaretinväylälle purkautuvia hulevesiä.

Alla olevassa havainnekuvassa Åströminpuistoa ja Mannenkatua Isoltakadulta katsottuna.