Åströminpuiston suunnitelmat valmistuvat

Hupisaarten puiston kupeessa sijaitsevan Åströminpuiston sekä siihen liittyvän Mannenkadun kunnostussuunnitelmat valmistuivat.

Åströminpuisto on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde ja puiston alueella tiedetäänkin sijainneen prunni- eli kaivohuone. Puiston kunnostamisen tavoitteena oli uudistaa puiston kasvillisuutta ja pintamateriaaleja, kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. Puistoon suunniteltiin lisäksi mm. pieni hedelmätarha ja hulevesiaihe, joka viivyttää puiston kohdalta Lasaretinväylälle purkautuvia hulevesiä.

Alla olevassa havainnekuvassa Åströminpuistoa ja Mannenkatua Isoltakadulta katsottuna.