Henkilöstöuutisia

Hortonomi Leena Pehkonen valmistui maaliskuussa Oulun ammattikorkeakoulusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) Maaseudun kehittämisen koulutusohjelmasta. Leena teki lopputyön aiheesta ”Green Factor -työkalun kehittäminen vanhoille, täydennysrakennettaville asuinalueille -Case Kaukovainio”.  Leena Pehkonen on työskennellyt ympäristösuunnittelijana ja valvontatehtävissä Plaanassa alkuvuodesta 2009 lähtien. Hänet nimitettiin projektipäälliköksi maaliskuun 2015 alussa.

Anton Matinmikko aloitti toukokuussa valvojan tehtävissä Plaanassa. Anton on valmistunut insinööriksi Oulun ammattikorkeakoulusta kuluvana keväänä. Opinnäytetyönsä hän teki Plaana Oy:ssä. Opiskeluaikanaan Anton Matinmikko on työskennellyt maanrakennustyöntekijänä sekä työnjohtajana piha- ja pysäköintialueiden rakennusurakoissa.